فرمانتور صبافرم 110

فرمانتور صبافرم 110 فرمانتور دستگاهی است که برای کشت های ميکروبی انواع باکتری‎ها، مخمرها و قارچ ها و برای توليد محصولات مختلف زيستی اعم از داروها، واکسن ها، آنزيم ها، صمغها، حلالها، سوختهای زيستی، اسيدهای آلی، اسيدهای آمينه، خميرمايه، آغازگرهای صنايع لبنی، خوراک دام و طيور و … در مقياس تحقيقاتی تا صنعتی استفاده می […]

فرمانتور صبافرم 110 بیشتر بخوانید »