کشت با تراکم سلولی بالا

برای رسیدن به کشت سلولی با تراکم  بالا، نیازمند بیوراکتور با موتور قدرتمند، سطح بالای اکسیژن رسانی و راهبرد مناسب خوراکدهی می‌باشد. کشت با تراکم سلولی بالا، به میزان قابل توجهی اکسیژن در فاز رشد نیاز دارد که با سرعت بالای همزن و گازرسانی تامین می‌شود.

فرمانتورهای ساخت شرکت زیست فرایند صنعت صبا مجهز به سروو موتورهایی است که در موارد آزمایشگاهی امکان تنظیم دور همزن تا 1100rpm وجود دارد. از طرفی به کمک کنترل کننده جریان جرمی (MFC) که بر اساس درخواست مشتری بر دستگاه نصب می‌گردد امکان تنظیم شدت گازهای اکسیژن و هوای ورودی به صورت دقیق وجود دارد.

تنظیم دقیق شدت جریان سوبسترای ورودی به فرمانتور، نقش اساسی در فرآیندهای کشت با تراکم سلولی بالا دارد. شرکت زیست فرایند صنعت صبا تولید کننده پمپ‌های خوراکدهی قابل برنامه‌ریزی می‌باشد ضمنا این امکان وجود دارد که بنا به درخواست مشتری، فرمانتورها و بیوراکتورهای ساخت این شرکت به پمپ خوراکدهی قابل برنامه‌ریزی مجهز شده و خوراک در طول فرایند کشت طبق برنامه‌ای از پیش تعریف شده و به صورت دقیق به مخزن تزریق گردد.