چرا فرمانتور و بیوراکتور ؟

فرمانتور و یا بیوراکتور به مثابه قلب عمليات تخمير مي‌باشد، بنابراين نياز به طراحي دقيق، علمي و هوشمندانه‌اي دارد. با توجه به گسترش انواع سلول‌هاي مورد استفاده در تحقيقات و توليد فرآورده‌هاي زيستي، فرمانتورها و بیوراکتورهاي مختلفي طراحي و ساخته‌ شده‌اند.

فرمانتورها و یا بیوراکتورهای همزن‌دار، نوع بسيار رايج آن‌ها مي‌باشند كه براي كشت انواع مختلف ميكروارگانيسم‌ها و سلول‌هاي حيواني و گياهي در شرايط آزمايشگاهي و همچنين توليد محصول بكار مي‌روند. هدف از ساخت فرمانتورها و بیوراکتورها، ايجاد شرايط حفاظت شده و كنترل شده يكنواختي است كه عمليات كشت ميكروارگانيسم‌ها و سلول‌ها بتواند در آن با ايمني لازم انجام پذيرد.

عملكرد اساسي يك بیوراکتور، فراهم كردن محيط كنترل شده براي رشد ميكرواركانيسم مورد نظر در شرايط استريل، براي توليد محصول مطلوب مي‌باشد. موفقيت در يك عمليات تخمير به ايجاد شرايط كاملا كنترل شده براي تشكيل توده سلولي و محصول بستگي دارد. بنابراين لازم است يك بیوراکتور علاوه بر حفظ شرايط استريل، امكان كنترل عوامل موثر بر رشد سلول‌ها و توليد محصول از قبيل دما، pH، غلظت اكسيژن، شدت اختلاط و … را فراهم نمايد. تدارك چنين شرايطي نيازمند نظارت دقيق بر عوامل فوق و كنترل آنها توسط يك سيستم كنترلي هوشمند مي‌باشد. اجزای مختلف فرمانتور و یا بیوراکتور، به گونه‌اي طراحي و ساخته مي‌شوند كه مراحل مختلف فرايند توليد فرآورده‌هاي زيستي مطابق با قوانين و مقررات GMP، براحتي و سهولت قابل اجرا باشد. لذا شرکت زیست فرایند صنعت صبا فعاليت خود را با هدف طراحي و ساخت فرمانتورهاي آزمايشگاهي و نيمه صنعتي آغاز نمود و در حال حاضر به عنوان یک واحد فناور پیشرو در زمینه ساخت انواع فرمانتورها و بیوراکتورها در مقیاس آزمایشگاهی تا صنعتی می‌باشد.