افزایش مقیاس تخمیر

افزایش مقیاس تخمیر به مفهوم افزایش در میزان و یا تولید محصول زیستی می‌باشد. روش کشت میکروارگانیسم‌ها در مقیاس بالا متفاوت از شرایط آزمایشگاهی است، و در واقع نمی‌توان در حجم‌های خیلی بالا مشابه کشت در فلاسک رفتار نمود. تجاری شدن و تولید یک محصول زیستی در مقیاس صنعتی نیازمند بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در کشت میکروارگانیسم می‌باشد.

بهینه سازی در مقیاس بالا هزینه‌های زیادی را به صنایع تحمیل می کند. شرکت زیست فرایند صنعت صبا با ساخت فرمانتورهای آزمایشگاهی و نیمه صنعتی به صنایع کمک می‌کند تا بهینه سازی فرایند را در مقیاس کوچکتر (آزمایشگاهی و یا نیمه صنعتی) انجام دهند. این موضوع باعث کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه می‌شود.

علاوه براین، شرکت زيست فرايند صنعت صبا با بهره‌گيری از متخصصين مجرب خود آمادگی دارد در زمينه‌های توسعه فرايندهای زيستی و توسعه سويه­های صنعتی خدمات علمی و فنی را به متقاضیان ارائه دهد. فعالیتهای علمی و فنی در بخش توسعه فرایند شامل طراحی فرایند توسعه تلقیح، بهینه‌سازی محیط کشت، بهینه‌سازی فرایند کشت سلول (کشت سلولی با تراکم بالا) و تولید محصول، طراحی و ساخت و یا انتخاب تجهیزات از جمله بیوراکتورها و فرمنتورها، طراحی فرایند جداسازی و خالص سازی محصول و انتخاب تجهیزات مربوطه، افزایش مقیاس فرایند از آزمایشگاه به مقیاس صنعتی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات نیمه صنعتی و صنعتی، مدلسازی و شبيه سازی فرايندها و موارد مرتبط دیگر می‌باشد. در زمینه توسعه سویه‌های صنعتی، ایجاد سویه‌های مولد فرآورده‌های زیستی با توان بالاتر از طریق مهندسی متابولیک و زیست‌شناسی سامانه‌ای انجام می‌شود.