• ارزش‌گذاری فرمانتورها و بیوراکتورها

  ارزش‌گذاری فرمانتورها و بیوراکتورها

  ارزش‌گذاری فرمانتورها و بیوراکتورها موارد مختلف زیادی از جمله نوع ارگانیسم، حجم کاری مورد نظر، سطح نظارت و کنترل فرآیند مورد نیاز، روش استریل‌سازی، مستندات کنترل کیفی و … بر هزینه نهایی یک بیوراکتور تأثیر دارند، علاوه بر این‌ها، ملاحظات خاصی که سازندگان در انتخاب تجهیزات با استاندارد بالا در نظر می‌گیرند و همچنین  کیفیت…

 • کشت با تراکم سلولی بالا

  کشت با تراکم سلولی بالا

  کشت با تراکم سلولی بالا برای رسیدن به کشت سلولی با تراکم  بالا، نیازمند بیوراکتور با موتور قدرتمند، سطح بالای اکسیژن رسانی و راهبرد مناسب خوراکدهی می‌باشد. کشت با تراکم سلولی بالا، به میزان قابل توجهی اکسیژن در فاز رشد نیاز دارد که با سرعت بالای همزن و گازرسانی تامین می‌شود. فرمانتورهای ساخت شرکت زیست…

 • افزایش مقیاس تخمیر

  افزایش مقیاس تخمیر

  افزایش مقیاس تخمیر افزایش مقیاس تخمیر به مفهوم افزایش در میزان و یا تولید محصول زیستی می‌باشد. روش کشت میکروارگانیسم‌ها در مقیاس بالا متفاوت از شرایط آزمایشگاهی است، و در واقع نمی‌توان در حجم‌های خیلی بالا مشابه کشت در فلاسک رفتار نمود. تجاری شدن و تولید یک محصول زیستی در مقیاس صنعتی نیازمند بهینه‌سازی پارامترهای…