فرمانتور و بیوراکتور

فرمانتور که به عنوان بیوراکتور نیز شناخته می شوند، ظروف استریل شده و محصور شده ای هستند که برای رشد میکروارگانیسم ها در شرایط بهینه استفاده می شوند. میکروارگانیسم ها را می توان در مقادیر زیاد برای تولید متابولیت هایی برای مصارف تجاری رشد داد.

فرمانتور صبافرم 110-پی

فرمانتور صبافرم 110-پی فرمانتور نیمه صنعتی شرکت زیست فرایند صنعت صبا با نام تجاری صبافرم 110-پی شناخته می‌شود. این محصول برای کشت‌های ميکروبی انواع باکتری‌ها، مخمرها و قارچ ها و برای توليد محصولات مختلف زيستی اعم از داروها، واکسن‌ها، آنزيم‌ها، صمغ‌ها، حلال‌ها، سوخت‌های زيستی، اسيدهای آلی، اسيدهای آمينه، خميرمايه،آغازگرهای صنايع لبنی، خوراک دام و طيور […]

فرمانتور صبافرم 110-پی بیشتر بخوانید »

فرمانتور صبافرم 110

فرمانتور صبافرم 110 فرمانتور دستگاهی است که برای کشت های ميکروبی انواع باکتری‎ها، مخمرها و قارچ ها و برای توليد محصولات مختلف زيستی اعم از داروها، واکسن ها، آنزيم ها، صمغها، حلالها، سوختهای زيستی، اسيدهای آلی، اسيدهای آمينه، خميرمايه، آغازگرهای صنايع لبنی، خوراک دام و طيور و … در مقياس تحقيقاتی تا صنعتی استفاده می

فرمانتور صبافرم 110 بیشتر بخوانید »

فتوبیوراکتور صباپلنت 110-بی

فتوبیوراکتور صباپلنت 110-بی فتوبیوراکتور ساخت شرکت زیست فرایند صنعت صبا با نام تجاری صباپلنت 110-بی شناخته می‌شود. این محصول برای کشت سلول‌های گياهی، باکتری‌های فتوسنتز کننده و جلبک‌ها و برای توليد انواع محصولات مختلف زيستی اعم از متابوليت‌های گياهی، داروها، رنگ دانه‌ها، بيومس و سوخت زيستی در مقياس آزمایشگاهی و تحقیقاتی استفاده می‌شود. قابلیت‌ها

فتوبیوراکتور صباپلنت 110-بی بیشتر بخوانید »

بیوراکتور صباسل 110

بیوراکتور صباسل 110 بیوراکتور آزمایشگاهی ساخت شرکت زیست فرایند صنعت صبا با نام تجاری صباسل 110 شناخته می‌شود. این محصول برای کشت انواع رده‌های سلولی شامل CHO، BHK و…. و برای توليد محصولات مختلف زيستی اعم از آنتی باديها، داروها،  واکسن ها و … در مقياس آزمایشگاهی و تحقيقاتی استفاده می شود. قابلیت‌ها

بیوراکتور صباسل 110 بیشتر بخوانید »