تولیدکننده انواع تجهیزات زیست‌فناوری

  • فرمانتور آزمايشگاهی صبافرم 110
  • فرمانتور نيمه صنعتی و صنعتی صبافرم 110-پی
  • فتوبيوراکتور آزمايشگاهی صباپلنت 110-بی110
  • بيورآکتور آزمايشگاهی صباسل 110
  • ستون‌های کروماتوگرافی صباکروم 110
  • پمپ خوراک‌دهی صبافيد 110
  • راکتور شيميايي صباراک 110
فرمانتور-نيمه-صنعتی-صبافرم-110-پی-SabaFerm-110-P-1
SabaFerm 110-P
 

مزیت‌های محصولات


مجهز به سامانه کنترل متغيرهای مختلف بر حسب نياز مشتری


استفاده از بهترين حسگرها و لوازم روز دنيامشاوره دقيق علمی-فناوری برای به کارگيری دستگاه‌ها در موضوعات پژوهشی و خطوط توليد


حمايت کامل فنی برای نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروشقبول سفارش ساخت تعمير و تغيير تجهیزات بر اساس PO


انجام آزمون­های FAT و SAT و تهیه مستندات کنترل کیفی