دیگر خدمات

حوزه‌های فعالیت شرکت


  • طراحی تجهيزات و خطوط تولید فرآورده­های زیستی نظير داروهای نوترکيب، واکسن‌ها، آنزيم‌های صنعتی و...
  • توسعه فناوري‌های زيستی
  • توسعه سويه‌های صنعتی
  • اجرای پروژه­های انتقال فناوری تولید فرآورده­های زیستی
  • مدلسازی، شبيه‌سازی و اتوماسيون فرايندهای تخميری
  • مشاور سرمایه­ گذاری در حوزه زیست ­فناوری
  • ارائه خدمات پژوهشی، مطالعاتی و نظارت فنی بر طرح­های زیست­ فناوری
  • ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت در زمينه زيست فناوری